První pomoc není věda

Publikace Českého červeného kříže

Obálka + vnitřní ilustrace k osvětě První pomoci pro děti na základních školách.

<
>

Máte zájem nebo dotaz?

qc